Orban, după decizia din Parlament de majorare a pensiilor: ”PSD a arătat că este dușmanul României”

0
297

PSD a ară­tat că este duș­ma­nul Româ­ni­ei”, spu­ne Ludo­vic Orban, după ce Par­la­men­tul a apro­bat reve­ni­rea la majo­ra­rea pen­si­i­lor cu 40%. ”Ori­ce creș­te­re de chel­tu­ieli, cum sunt cele pro­vo­ca­te de cri­mi­na­lii eco­no­mici de la PSD, îndreap­tă țara spre inca­pa­ci­ta­te de pla­tă”, mai spu­ne pre­mi­e­rul.

PSD a ară­tat că este duș­ma­nul Româ­ni­ei. Ires­pon­sa­bi­li­ta­tea PSD ris­că să arun­ce Româ­nia într‑o cri­ză eco­no­mi­că pe care abia ce am depășit‑o. Să votezi în con­di­ți­i­le unei con­trac­ții eco­no­mi­ce majo­rări de 6,7% din PIB fără exis­ten­ța nici­u­nui venit supli­men­tar demon­strea­ză că PSD este ina­mi­cul public numă­rul 1 al Româ­ni­ei și al eco­no­mi­ei româ­nești”, spu­ne Ludo­vic Orban, după ce Par­la­men­tul a apro­bat rec­ti­fi­ca­rea buge­ta­ră modi­fi­ca­tă, în sen­sul în care a impus reve­ni­rea la majo­ra­rea pen­si­i­lor cu 40%.

Pre­mi­e­rul a cri­ti­cat și ini­ția­ti­va PSD de dub­la­re a alo­ca­ți­i­lor copi­i­lor.

Con­ti­nu­a­rea, pe stiri.tvr.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply