Micii sportivi de la Clubul Poseidon din Limanu au obținut 5 Medalii, în prima zi a Finalelor CNI și Lupte pe plajă de la Costinești [FOTO]

0
687

Micii spor­tivi de la Clu­bul Posei­don din Lima­nu au obți­nut 5 Meda­lii, în pri­ma zi a Fina­le­lor CNI și Lup­te pe pla­jă de la Cos­ti­nești.

Pri­ma zi de con­curs a Fina­le­lor CNI și Lup­te pe Pla­jă (Juni­ori Mici, Juni­ori 4 și U15) — Apti­tu­dini spe­ci­fi­ce, des­fă­șu­ra­te pe pla­ja ”Obe­lisc” de la Cos­ti­nești, s‑a înche­iat cu 5 meda­lii pen­tru Clu­bul Spor­tiv Posei­don Lima­nu:
Locul I — Tudor David,
Locul I — Cojo­ca­ru Ionuț,
Locul I — Cio­lac Albert,
Locul II — Cio­ran Andrei,
Locul III — Budea­nu Andre­ea.

Mul­țu­mim dom­nu­lui Vicol Vasi­le Vali, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Jude­țe­ne de Lup­te, Con­si­li­u­lui Local Lima­nu, dom­nu­lui Vice­pri­mar Mihai Feo­do­rof și dom­nu­lui Pri­mar Daniel Geor­ges­cu, pen­tru tot spri­ji­nul acor­dat copi­i­lor din comu­ni­ta­tea noas­tră!

SPORT = SĂNĂTATE!

MN: Feli­ci­tări, mici­lor spor­tivi și antre­no­ri­lor lor — Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel și Ali­na Ele­na Ivan!


Man­ga­lia News, Mier­curi, 09.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply