Echipa GEORGESCU — Extindem rețeaua de utilități în comuna Limanu: 18 km rețele de energie electrică, apă și gaze, modernizare totală rețea iluminat public, până în 2024. Se poate mai mult! Primar Daniel Gheorghe Georgescu

0
382

TOTUL SE MODERNIZEAZĂ, pentru oamenii din Limanu — 2 Mai — Vama Veche — Hagieni!

ECHIPA GEORGESCU

Extindem rețeaua de utilități în comuna Limanu:

    •   7 km extin­de­re rețea ener­gie elec­tri­că Lima­nu — 2 Mai;
    • 11 km moder­ni­za­re rețea apă, extin­de­re rețea gaze natu­ra­le;
    • Moder­ni­za­re tota­lă rețea ilu­mi­nat public, până în 2024.

Se poate mai mult! Primar Daniel Gheorghe Georgescu. 

MN: Des­pre loca­li­ta­tea Lima­nu și sate­le 2 Mai, Vama Veche și Hagieni, pre­cum și des­pre pri­ma­rul Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, vizio­nați mai mul­te arti­co­le AICI, la rubri­ca dedi­ca­tă comu­nei.


Man­ga­lia News, 22.09.2020. #Limanu2MaiVamaVecheHagieni.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply