Daniel Georgescu, încă un mandat de primar la Limanu, cu o majoritate covârșitoare: 72% din voturile exprimate de alegători!

0
806

Pri­ma­rul din Lima­nu, Daniel Geor­ges­cu, câş­ti­gă încă un man­dat de pri­mar. Can­di­da­tul PSD are, con­form numă­ră­to­rii para­le­le, 72% din votu­ri­le expri­ma­te de ale­gă­tori.

”Vă mul­țu­mesc! Din pri­me­le date, ați ales, în majo­ri­ta­te covâr­și­toa­re — pes­te 70 % — să ne con­ti­nu­ăm mun­ca înce­pu­tă la Pri­mă­ria Lima­nu. Vă res­pect, vă mul­țu­mesc și vă garan­tez că voi rămâ­ne ace­lași om dedi­cat comu­ni­tă­ții! Și, pas cu pas, vă voi demon­stra că Se poa­te mai mult!”

Pri­mar, Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu.


Man­ga­lia News, 28.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply