Atelier și expoziție de pictură pe sticlă, cu pictorița Cornelia Gosiu, la Grădina Culturală Callatis, sâmbătă, 3 octombrie

0
230

Sâm­bă­tă, 3 octom­brie, de la ora 11.30, la Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis, vă invi­tăm la un ate­li­er de pic­tu­ră pe sti­clă și la o expo­zi­ție, ambe­le sus­ți­nu­te de pic­to­ri­ța Cor­ne­lia Gosiu, mem­bră a Aso­ci­a­ți­ei “Arti­şti Dobro­geni”. Ate­li­e­rul este menit să adu­că voie bună şi să dezvol­te abi­li­tăți, nu să con­strân­gă. Învă­țăm teh­nici noi de pic­tu­ră şi ne dis­trăm. Par­ti­ci­pa­rea este gra­tu­i­tă şi se face pe bază de înscri­e­re.

Un joc de opa­ci­tăți şi trans­pa­ren­țe vor face dintr‑o zi de sâm­bă­tă, un timp al culo­ri­lor, în gră­di­na noas­tră.

Pro­iect finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014 2021, în cadrul Pro­gra­mu­lui RO CULTURA.

Mana­ger de pro­iect: Eli­za Cucu.


Man­ga­lia News. 30.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply