Aleșii Mangaliei, pentru următorii patru ani (Documente oficiale)

0
1145

Cer­ti­fi­cat dove­di­tor al ale­ge­rii Pri­ma­ru­lui, înre­gis­trat cu nr. 417, din data de 28.09.2020 și Cer­ti­fi­cat dove­di­tor al ale­ge­rii Con­si­li­e­ru­lui Local, înre­gis­trat cu nr. 418, din data de 28.09.2020, emi­se de către Biro­ul Elec­to­ral de Cir­cum­scrip­tie Nr.2 – Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia:

MN: Cu sigu­ran­ță, lis­ta de con­si­li­eri va supor­ta modi­fi­cări. Le vom vedea, la înves­ti­rea celor aleși să admi­nis­tre­ze muni­ci­pi­ul Man­ga­lia pen­tru urmă­to­rii 4 ani…


Man­ga­lia News, 29.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply