Hai-Hui D1 Singur | VLOG de Călătorie nr.4 — INCURSIUNE în orașul BRAUNAU din Austria, cu Daniel Hintergraber [VIDEO]

0
339

Hai-Hui D1 Sin­gur | VLOG de Călă­to­rie nr.4 — INCURSIUNE în ora­șul BRAUNAU din Aus­tria, cu Daniel Hintergraber.

Acest VLOG este cel de-al patru­lea și se refe­ră la ora­sul BRAUNAU din Aus­tria. Acest oră­șel este situ­at pe malul râu­lui Inn, chiar la gra­ni­ța din­tre Aus­tria și Ger­ma­nia. Bra­u­nau am Inn este cunos­cut la nivel mondi­al […], iar aici se poa­te vizi­ta și  Cas­te­lul Ransho­fen, cu bise­ri­ca sa. Acest Vlog nu este un film docu­men­tar, ci este un punct de vede­re per­so­nal, tra­tat doar prin pris­ma călătorului.

MN: Alte mate­ri­a­le rea­li­za­te de con­stăn­țea­nul Daniel Hin­ter­gra­ber și publi­ca­te cu drag de Man­ga­lia News, puteți vizio­na AICI.


Man­ga­lia News, 28.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply