Dănuț Moldovan: ”Vino alături de un om al Mangaliei, un om care nu te‑a dezamăgit niciodată, care nu a făcut promisiuni deșarte și nu a boicotat proiectele de dezvoltare ale orașului!”

0
231

Sunt Dănuț Mol­do­van și repre­zint Man­ga­lia! Prin tot ceea ce am făcut, am ono­rat acest oraș! Vă invit să veniți ală­tu­ri de mine și să facem din Man­ga­lia locul în care #NE PLACE SĂ TRĂIM! Man­ga­lia este a voas­tră, este a noas­tră, a tutu­ror! #Oame­nii sunt Man­ga­lia!

O comu­ni­ta­te puter­ni­că și uni­tă, cu ini­ția­ti­ve fru­moa­se pen­tru dezvol­ta­rea și bunăs­ta­rea ora­șu­lui — #NOI SUNTEM ACEIA!

Mă cunoș­teți! Din cei 51 de ani de via­ță, 50 i‑am petre­cut în Mangalia!#Eu Sunt Man­ga­lia! Tu Ești Man­ga­lia! Noi Toți Sun­tem Man­ga­lia!

Vino ală­tu­ri de un om al Man­ga­li­ei, un om care nu te‑a dez­a­mă­git nici­o­da­tă, care nu a făcut pro­mi­siuni deșar­te și nu a boico­tat pro­iec­te­le de dezvol­ta­re ale ora­șu­lui!

ÎMPREUNĂ, putem rea­du­ce Man­ga­lia aco­lo unde îi este locul!

ÎMPREUNA, putem trans­for­ma Man­ga­lia într-un oraș cochet, cău­tat pen­tru pei­sa­je mari­ne care au inspi­rat artiști cele­bri, pen­tru liniș­te și cură­țe­nie, pen­tru eve­ni­men­te și vacan­țe, pen­tru șco­li­le bune, pen­tru cul­tu­ră și artă, pen­tru renu­me­le medi­ci­lor, pen­tru ver­de­le pădu­rii Como­ro­va și răsă­ri­tul de soa­re din mare!

#MANGALIA SUNTEM NOI!
#DEMONSTRAȚI ACEST LUCRU!
#Ale­ge DĂNUȚ MOLDOVAN PRIMAR! #PRO ROMÂNIA ȚINE CU MANGALIA!


Man­ga­lia News, 11.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply