Crimă sau accident? Misiune dificilă pentru criminaliști, la Mangalia. Bărbat mort, după ce ar fi căzut de la etajul III al unui bloc

0
590

UPDATE — S‑a des­chis dosar pen­tru uci­de­re din cul­pă: Cri­mă sau acci­dent? Misiu­ne difi­ci­lă pen­tru cri­mi­na­liști.

În aceas­tă noap­te, în jurul orei 02.00, un băr­bat a murit, după ce a căzut de la eta­jul III al unui bloc din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

Medi­cul Dia­na Cla­u­dia Tata­rici, pur­tă­to­rul de cuvânt al Ser­vi­ci­u­lui de Ambu­lan­ță al Jude­țu­lui Con­stan­ța, a decla­rat că la locul eve­ni­men­tu­lui a fost tri­mis un chi­paj SAJ C2, con­sta­tân­du-se dece­sul per­soa­nei în cau­ză.

La locul teri­bi­lu­lui caz se află și echi­pe de cri­mi­na­liști pen­tru a sta­bili dacă per­soa­na res­pec­ti­vă a murit într-un nefe­ri­cit acci­dent sau a fost o cri­mă.
 
UPDATE:

Potri­vit unor sur­se avi­za­te, vic­ti­ma este un băr­bat de 25 de ani din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Aces­ta ar fi căzut de la eta­jul 3, de la un bal­con — uscă­tor comun de pe casa scă­rii.

A fost des­chis dosar penal pen­tru uci­de­re din cul­pă.

sur­sa: ZIUA de Con­stan­ta, 03.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply