BASME CU CAI, pe Hipodromul Mangalia! Spectacolul GIGANȚII, în fiecare weekend. Lista completă cu evenimente o găsiti aici

0
1206

Ince­pând din acest wee­kend și până la fina­lul lunii august, vă dăm întâl­ni­re la mare. Bas­me cu Cai pune în sce­nă spec­ta­co­lul GIGANȚII, la Hipo­dro­mul Man­ga­lia, cu repre­zen­ta­ții în fie­ca­re Vineri și Sâm­bă­ta, de la ora 19:00, pre­cum și Sâm­bă­ta, de la ora 10:00, în incin­ta Her­ghe­li­ei Man­ga­lia.

Lis­ta com­ple­tă cu eve­ni­men­te o găsi­ti pe www.blt.ro/gigantii, de unde puteti achi­zi­tio­na si bile­te! Locuri foa­a­a­ar­te limi­ta­te, din cau­za res­tric­ti­i­lor sani­ta­re, res­pec­ta­te in tota­li­ta­te de catre noi, in orga­ni­za­rea aces­tor eve­ni­men­te. Vă aștep­tăm!

PS: Avem si locuri de par­ca­re sufi­cien­te 😉

Bile­te­le le găsiți pe www.basmecucai.ro, sau la intra­rea în Are­na Hipo­dro­mu­lui Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 08.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply