SELLYRASPUNSUL MEU PENTRU MINISTRUL EDUCATIEI [VIDEO]

0
659

SELLYRASPUNSUL MEU PENTRU MINISTRUL EDUCATIEI:

Citiți și: Moni­ca Ani­sie îi răs­pun­de lui Sel­ly, după cli­pul viral în care vlo­gge­rul cri­ti­că sis­te­mul de învă­țământ. „Îl invit să fie par­te a schim­bă­ri­lor”

Sel­ly, făcut “mai­mu­ţă nee­du­ca­tă” de un fost minis­tru al Edu­ca­ţi­ei.


Wiki­pe­dia: Andrei Șela­ru s‑a năs­cut pe 28 febru­a­rie 2001, în Crai­o­va, într‑o fami­lie cu posi­bi­li­tăți mate­ri­a­le modes­te, mama lui fiind pro­fe­soa­ră, iar tatăl ingi­ner sil­vic. [3] Andrei a fost de mic foar­te inte­re­sat de tot ceea ce se întâm­pla în spa­te­le came­re­lor, pre­cum schim­ba­rea per­spec­ti­vei sau unghiu­lui la TV.[3] Aces­ta și‑a petre­cut o mare par­te din copi­lă­rie în fața cal­cu­la­to­ru­lui, une­ori spu­nând că inter­ne­tul ar fi mai inte­re­sant decât lumea din jur[3] — în pre­zent sus­ți­ne că a petre­ce mult timp la cal­cu­la­tor nu este un lucru bun.[3]

Carie­ră

Andrei Șela­ru a aflat de plat­for­ma You­Tu­be de la pro­fe­soa­ra lui de engle­ză, prin anii 2008–2009,[4] aces­ta nu se gân­dea vreo­da­tă că va ajun­ge cel mai urmă­rit vlo­gger român[4]. Totul a înce­put in anul 2013, când, la insis­ten­țe­le lui Andrei de pes­te un an, a pri­mit în sfâr­șit de la părinți o came­ră video „O toshi­ba obosită”.[4] Pri­mul vide­o­clip al lui Andrei Șela­ru, inti­tu­lat „Selly’s Vlog — 10 lucruri des­pre mine” a fost încăr­cat pe plat­for­ma You­Tu­be în data de 21 decem­brie 2012.[5] Prin­tre seri­i­le sale de suc­ces se numă­ră „Tipuri de pro­fe­sori”, „Daca Goo­gle ar fi om” și „Rap Battle”.[6] În data de 21 decem­brie 2017 își face debu­tul în tru­pa 5GANG, oda­tă cu lan­sa­rea pri­mei melo­dii din reper­to­ri­ul aces­te­ia „Sin­guri Acasă”.[7]

SELLYVide­o­cli­puri, aici: https://www.youtube.com/user/AndreiSelaru11/videos

TRICOURI, HANORACE, ACCESORII: https://shop.5gang.ro Insta­gram: https://instagram.com/selly Tik­Tok: https://www.tiktok.com/@selly Boo­king Sel­ly & 5GANG: [email protected] Busi­ne­ss: [email protected]

SELLY SHOW LIVE: https://www.youtube.com/channel/UC3us… 5GANG: https://5gang.ro https://youtube.com/5gang https://instagram.com/5gang


Man­ga­lia News, 07.07.2020. (sur­sa: Sel­ly / You­Tu­be).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply