Lucian Nichita: ”Azi aș vrea să povestesc despre oameni extraordinari, care, atunci când credeam că nu se mai poate, au reușit imposibilul și duminică seara am avut primul spectacol la Teatrul de Vară din Neptun”

0
211

Lucian Nichi­ta: ”Azi aș vrea să poves­tesc des­pre oameni extra­or­di­nari, care, atunci când cre­deam că nu se mai poa­te, au reu­șit impo­si­bi­lul și dumi­ni­că sea­ra am avut pri­mul spec­ta­col la Tea­trul de Vară din Nept­un. Și când zic oameni extra­or­di­nari, mă refer în pri­mul rând la echi­pa Direc­ți­ei Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, care s‑a mobi­li­zat exem­plar, apoi la con­struc­to­rii și elec­tri­cie­nii care au înțe­les că este o pri­o­ri­ta­te și și-au mutat echi­pe­le ca să poa­tă repa­ra în timp util tot ce s‑a furat, s‑a dis­trus și s‑a degra­dat în ulti­mii ani.

Vă mul­țu­mesc, oameni minu­nați!”.


Man­ga­lia News, 13.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele