TOP 5 preparate comandate de turiști, la cherhanalele și restaurantele de pe litoral

0
241

Con­stan­ta, Mama­ia, Efo­rie și Vama Veche sunt des­ti­na­ții de city break pen­tru iubi­to­rii de mare și pen­tru cei care simt că pre­pa­ra­te­le de peș­te au alt gust, dacă sunt mân­ca­te în Pia­ța Ovi­diu, la o tera­să în Por­tul Tomis, sau la cher­ha­na­le­le din Efo­rie. I‑am între­bat pe mana­ge­rii celor mai cunos­cu­te loca­luri de pe lito­ral ce mânăn­că turiș­tii români, atunci când ajung la mare și iată ce am des­co­pe­rit.

Peș­te­le fără prea mul­te oase”, în top la cher­ha­na­le

Sub­ti­tlul nu este ales la întâm­pla­re! Ospă­ta­rii recu­nosc că, de cele mai mul­te ori, cli­en­ții îî roa­gă să le reco­man­de o por­ție bună de peș­te, dar dacă se poa­te fără prea mul­te oase. Să vă dau un pont: peș­te­le prins in Marea Nea­gră nici nu prea are mul­te oase, poa­te mai pre­ten­ți­os este guvi­de­le. Iar dacă vreți să încer­cați o scrum­bie de Marea Nea­gră, atunci tre­bu­ie să știți că modul de găti­re al aces­tui pre­pa­rat topeș­te prac­tic toa­te oase­le.

Pălă­mi­dă pe pli­tă

Iată topul pre­pa­ra­te­lor coman­da­te de turiști, la ves­ti­ta Pes­că­rie a lui Matei și pre­țu­ri­le aces­to­ra:

1. Cior­ba de peș­te (din Marea Nea­gră, dar și cap­turi din Bal­ta Buge­ac) 500 gr – 19 lei;
2. Sto­rceag 450 gr — 36 lei;
3. Peș­te­le fără oase sau cu cele mai puți­ne oase. 🙂

Pălă­mi­dă – 39 lei /200 gr
Somn – 34 lei /250 gr
Lufar – 40 lei/250 gr
Cal­can – 85 lei /250 gr.

4. Scrum­bie 34 lei /250 gr (cei care am cres­cut la Marea Nea­gră, o pre­fe­răm);
5. Ape­ri­ti­ve.

Peș­te afu­mat și Mari­nat – 20–25 lei /100 ‑150 gr
Icre de Știu­că natur — 60 lei /60 gr
Midii pane- 28 lei /200 gr
Chifte­lu­țe din peș­te (în gene­ral, găti­te din Somn, Crap și Fito­fag) – 25 lei /200 gr.

Cior­bă de peș­te.

Tonul de 50 de kg a deve­nit atrac­ție turis­ti­că

Citiți con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui sem­nat de Adri­an Gor­pin, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele