MATRICEA, episodul 2, pe ARCA TV [VIDEO]

0
417

Arca TV ne invi­tă, Sâm­bă­tă, ora 20.00, ora Româ­ni­ei, la Epi­so­dul 2 din Matri­cea!

Se mos­te­ne­ste fri­ca gene­tic? Cat de mult ne sunt afec­ta­te via­ta si des­ti­nul de fri­ca si lip­sa edu­ca­ti­ei? In pra­gul unei revo­lu­tii mondi­a­le, vor­bim des­pre “bine­le comun”, Revo­lu­tia Fran­ce­za si “Liber­te, Ega­li­te, Fra­ter­ni­te”…

Inca un pas spre inte­le­ge­rea modu­lui in care func­tio­nea­za soci­e­ta­tea in care traim, in Matri­cea, cu Prof. Dr. Flo­ri­an Col­ceag si Prof. Dr. Daniel Ono­frei:

Vizio­nați și: MATRICEA, Epi­so­dul 1. O emi­siu­ne Arca TV, des­pre ce a fost și ce a deve­nit Edu­ca­ția, cu pro­fe­so­rul doc­tor Flo­ri­an Col­ceag și pro­fe­so­rul doc­tor Daniel Ono­frei [VIDEO]

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul ARCA TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă aici: https://bit.ly/3cGkzuP


Man­ga­lia News, 13.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply