Noile măsuri de relaxare, de la 1 Iunie: Liber la deplasările în afara localității, se deschid terasele, plajele și sunt permise spectacole în aer liber [VIDEO]

0
366

Noi­le măsuri de rela­xa­re, de la 1 Iunie: Liber la depla­să­ri­le în afa­ra loca­li­tă­ții, se des­chid tera­se­le, pla­je­le și sunt per­mi­se spec­ta­co­le în aer liber!

Kla­us Iohan­nis a pre­zen­tat prin­ci­pa­le­le măsuri de rela­xa­re care vor fi imple­men­ta­te de auto­ri­tăți, din 1 iunie.

Ast­fel, depla­să­ri­le în afa­ra loca­li­tă­ții vor fi per­mi­se, fără a mai fi nece­sa­ră com­ple­ta­rea unei decla­ra­ții pe pro­prie răs­pun­de­re.

De ase­me­nea, vor fi redes­chi­de tera­se­le și pla­je­le, cu anu­mi­te măsuri de dis­tan­ța­re fizi­că și vor putea fi orga­ni­za­te și spec­ta­co­le în aer liber, la care să nu par­ti­ci­pe mai mul­te de 500 de per­soa­ne care res­pec­tă dis­tan­ța­rea fizi­că.

O altă măsu­ră extrem de impor­tan­tă vizea­ză ele­vii care vor sus­ți­ne exa­me­ne­le fina­le. Ast­fel, pen­tru copii care au pro­ble­me din cau­za coro­na­vi­ru­su­lui (fie simp­to­me, caran­ti­nă sau e bol­nav) se va orga­ni­za o nouă sesiu­ne.

Con­ti­nu­a­rea și VIDEO, pe romania.europalibera.org, 28.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele