Ludovic Orban, amendat după „fotografia anului“. Câţi bani a plătit şi pentru ce încălcări de reguli

0
166

Pre­mi­e­rul Ludo­vic Orban a fost amen­dat pen­tru fumat în spa­ţiu închis şi pen­tru nepur­ta­rea măş­tii, în urma publi­că­rii foto­gra­fi­ei din 25 mai, de la întâl­ni­rea infor­ma­lă de la Guvern, în care apa­re fumând, în biro­ul din Pala­tul Vic­to­ria.

Pre­mi­e­rul a anu­nţat că a achi­tat 3.000 de lei, prin ghişeul.ro.

Prim-minis­trul Ludo­vic Orban a achi­tat astăzi, 30 mai a.c., prin inter­me­di­ul plat­for­mei www.ghiseul.ro, două amenzi în valoa­re cumu­la­tă de 3000 de lei, la cuan­tu­mul maxim pre­vă­zut de lege, pen­tru fumat şi nepur­ta­rea măş­tii în spa­ţii închi­se. Pre­mi­e­rul con­si­de­ră că regu­li­le tre­bu­ie res­pec­ta­te în ace­ea­şi măsu­ră de către ori­ce cetă­ţean, indi­fe­rent de pozi­ţia pe care o ocu­pă, iar în cazul în care aces­tea sunt încăl­ca­te, tre­bu­ie apli­ca­te san­cţiu­ni­le sta­bi­li­te de lege, fără a face dis­tin­cţie“, ara­tă un comu­ni­cat al Guver­nu­lui.  

Foto­gra­fia anu­lui, publi­ca­tă vineri sea­ră, a deve­nit rapid vira­lă pe inter­net:

Cites­te mai mult pe adev.ro/qb58yy


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele