Descoperirea care ar putea opri pandemia | Antioxidantul care ne poate feri de COVID-19 | Oricine îl poate obține!

0
257

Un pro­fe­sor la Uni­ver­si­ta­tea Vir­gi­nia din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii a scos la ive­a­lă rezul­ta­te­le unui stu­diu care poa­te aju­ta foar­te mult la com­ba­te­rea pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus.

Pro­fe­so­rul Zhen Yan a rea­li­zat un stu­diu potri­vit căru­ia s‑a aflat de ce anu­miți pacienți bol­navi de coro­na­vi­rus au o for­mă mai ușoa­ră sau sunt chiar fără simp­to­me.

Aces­ta a des­co­pe­rit că un anti­o­xi­dant numit „Extra­ce­l­lu­lar supe­ro­xi­de dis­mu­ta­se“ (EcSOD) joa­că un rol impor­tant în com­ba­te­rea coro­na­vi­ru­su­lui. Con­cret, anti­o­xi­dan­tul se eli­be­rea­ză în corp, în mod natu­ral, în tim­pul exer­ci­ţi­i­lor fizi­ce. Mai întâi, în muşchi, iar apoi, în urma cir­cu­la­ţi­ei sân­ge­lui, se „lipeş­te“ de orga­ne­le vita­le. Când un indi­vid se angre­nea­ză în exer­ci­ţii fizi­ce, în corp se eli­be­rea­ză can­ti­tă­ţi mai mari de EcSOD.

De ce aju­tă acest anti­o­xi­dant

Citiți con­ti­nu­a­rea în capital.ro | Arti­col reco­man­dat de Insti­tu­tul Națio­nal de Cer­ce­ta­re — Dezvol­ta­re Medi­co-Mili­ta­ră „Can­ta­cu­zi­no”.


Man­ga­lia News, 27.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele