CÂNTEC PENTRU SPERANȚĂ — The Royal Singers — De pe-ntregul pământ. VIDEO. Loc filmare — Mangalia, România, Arcturus Yachts

0
315

CÂNTEC PENTRU SPERANȚĂ — The Royal Sin­gers — De pe-ntre­gul pământ. VIDEO. Loc fil­ma­re — Man­ga­lia, Româ­nia, Arc­tu­rus Yachts.


Corul The Royal Sin­gers — De pe-ntre­gul pământ — muzi­ca: Don Har­ris & Gary Sad­ler; ver­suri: Benoni Cata­nă; diri­jor: Albert Codrea­nu; vide­o­gra­fie și regie de montaj: Nar­cis Cozmiuc; fil­ma­re aeri­a­nă: Radu Dră­ghi­ci; înre­gis­tra­re, mixaj și mas­te­ri­za­re: Cla­u­diu Aga­pie; pro­du­că­tor muzi­cal: Albert Codrea­nu.

Loc fil­ma­re: Man­ga­lia Româ­nia — Marea Nea­gră; echi­paj: Arc­tu­rus Yachts — Man­ga­lia — căpi­tan: Leo­ca Nico­lae.

O pro­duc­ție The Royal Sin­gers — Spe­ran­ța TV — Octom­brie 2019, rea­li­za­ta cu spri­ji­nul File­o­me­ra — Sil­viu Ganea si al dom­nu­lui Auraș Chi­lom. www.sperantatv.ro. Cen­trul Media Spe­ran­ta Roma­nia.


Man­ga­lia News, 05.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele