Streinu-Cercel: ”Coronavirusul stă pe jos, pe clanţe, pe uși, pe geamuri!” [VIDEO]

0
142

Șeful Insti­tu­tu­lui Matei Balș a reco­man­dat joi pri­mă­ri­i­lor din Bucu­rești să asi­gu­re cură­țe­nia în Bucu­rești pen­tru a pre­ve­ni răs­pân­di­rea coro­na­vi­ru­su­lui. ”Stă pe jos, pe clan­țe, pe uși, pe gea­muri”, a spus Adri­an Stre­i­nu-Cer­cel. Medi­cul a reco­man­dat ast­fel auto­ri­tă­ți­lor folo­si­rea apei hiper­clo­ri­za­te, pen­tru a igie­ni­za ora­șul.

Într‑o con­fe­rin­ță la Pri­mă­ria Capi­ta­lei, Adri­an Stre­i­nu-Cer­cel a vor­bit des­pre pre­zen­ța și răs­pân­di­rea coro­na­vi­ru­su­lui, aver­ti­zând că poa­te fi pur­tat inclu­siv de tele­fo­nul mobil.

”Unde este cură­țe­nie, nu este virus! Viru­sul stă pe jos, res­pec­tiv pe clan­țe, pe uși, pe gea­muri. Unde punem mâna, aco­lo este și viru­sul. De aco­lo luăm și îl ducem, și cu tele­foa­ne­le mobi­le îl ducem la față, și de pe față, res­pec­tiv, îl ducem și îl tra­gem în drep­tul nasu­lui”, a decla­rat Adri­an Stre­i­nu Cer­cel.

Șeful Insti­tu­tu­lui Matei Balș a reco­man­dat ast­fel auto­ri­tă­ți­lor loca­le să facă efor­turi pen­tru men­ți­ne­rea cură­țe­ni­ei pe străzi.

”Între timp, pri­mă­ri­i­le tre­bu­ie să spe­le șose­le­le, de dimi­nea­ța și până sea­ra, clan­țe­le, de dimi­nea­ța și până sea­ra, gar­du­ri­le, de dimi­nea­ța până sea­ra cu apă care să fie hiper­clo­ri­za­tă. Clo­rul este cel care inac­ti­vea­ză acest virus și, ca ata­re, putem să facem acest lucru. Avem sta­ții de unde putem să luăm apa și să spă­lăm!”, a trans­mis medi­cul. 

Mai mult, pe: observator.tv/sanatate


Man­ga­lia News, 27.03.2020. (sur­se: observator.tv și facebook.com/gabifirea).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele