Pentru părinții care stau cu copiii acasă: NASA pune la dispoziție un website dedicat în întregime copiilor

0
313

Pen­tru părin­ții care stau cu copi­ii aca­să: NASA pune la dis­po­zi­ție un web­si­te dedi­cat în între­gi­me copiilor.

1. NASA pune la dis­po­zi­ție un web­si­te dedi­cat în între­gi­me copi­i­lor (puz­z­le-uri, cărți de colo­rat, labi­rin­turi, jocuri edu­ca­ti­ve și alte­le) la: https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html
2. Lis­ta muze­e­lor din Româ­nia cu tururi vir­tu­ale și ima­gini pano­ra­mi­ce aici: http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html
3. Jocuri pen­tru învă­ța­rea mai ușoa­ră a geo­gra­fi­ei aici: https://geogra.ro/joc/ro/index.php
4. Site cu nenu­mă­ra­te idei de acti­vi­tăți cre­a­ti­ve pen­tru copii, dis­trac­ti­ve şi foar­te uşor de pus în prac­ti­că: http://www.creatissimo.ro


Man­ga­lia News, 24.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply