E un monstru, rămâi fără cuvinte!“ Ionuț Carauleanu din Mangalia e primul român care a condus bolidul Koenigsegg CCXS, unicat în lume! [galerie FOTO]

0
532

Pos­tu­ră ono­ran­tă pen­tru un tânăr din Man­ga­lia. Ionuț Cără­u­lea­nu, deve­nit pri­mul român care a con­dus boli­dul Koe­ni­g­se­gg CCXS, uni­cat în lume! Eve­ni­men­tul a avut loc în Unga­ria, la Sio­fok, unde Ionuț (29 de ani) a mers să tes­te­ze și să pre­zin­te aceas­tă super mași­nă pe cana­lul său de You­Tu­be.

Ionuț Cără­u­lea­nu face vlo­gging (blog cu con­ți­nut exclu­siv video), pre­zen­tând super car-uri pe cana­lul „Șofe­rul“.

Sunt sin­gu­rul din țară care fac așa ceva. Sunt inde­pen­dent, nu la o emi­siu­ne auto. Iau mași­ni­le și le pre­zint din pri­vat, de la pro­pri­e­tar, direct de la oameni. Nimeni din Româ­nia nu mai face pre­zen­tări de super car-uri. În aceas­tă lună, am împli­nit doi ani de când des­fă­șor aceas­tă acti­vi­ta­te. Totul a por­nit, ca să zic așa, dintr‑o «pros­tie». Aveam mul­te cunoș­tin­țe deți­nă­toa­re de mașini, iar, într‑o sea­ră, ne uitam la cine­va din stră­i­nă­ta­te și ne‑a venit ide­ea să facem și noi așa ceva. În țară am pre­zent foar­te mul­te mode­le, Fer­rari, Lam­bor­ghini, BMW, Shel­by Cobra, dar și ARO-ul lui Ceau­șes­cu. Toa­te mași­ni­le pre­zen­ta­te pe cana­lul meu sunt rare. De ace­ea și pos­tez mai rar, că e mai greu să le găsesc“, spu­ne tână­rul din Man­ga­lia.

La vola­nul unui Bugatti Chi­ron de 3,5 mili­oa­ne de euro 

După ce a con­dus, în Bul­ga­ria, un Bugatti Chi­ron de 3,5 mili­oa­ne de euro, Ionuț Cără­u­lea­nu și‑a împli­nit visul și s‑a aflat la vola­nul unui Koe­ni­g­se­gg CCXS, uni­cat în lume! „Pro­pri­e­ta­rul boli­du­lui Buggati Chi­ron este cel mai bogat bul­gar. M‑am întâl­nit cu el la Monte Car­lo, am stat în ace­lași hotel și ne-am împri­e­te­nit. Am con­dus mași­na sa la Sofia. Sunt pri­mul și sin­gu­rul deo­cam­da­tă din Româ­nia care am tes­tat aceas­tă mași­nă de 1.500 de cai pute­re, care cos­tă 3,5 mili­oa­ne de euro, model fabri­cat în doar 500 de bucăți. Koe­ni­g­se­gg CCXS e deți­nu­tă de un maghiar. Sunt pri­e­ten cu el, ne-am cunos­cut acum cinci ani la un eve­ni­ment auto, la care el veni­se să-și pre­zin­te biju­te­ria de mași­nă, pe care doar ce o cum­pă­ra­se. Așa am ajuns să con­duc acest bolid, fiind invi­tat de pro­pri­e­tar să o încerc la un eve­ni­ment auto glo­bal, în Unga­ria, în sta­țiu­nea Sio­fok, pe malul lacu­lui Bala­ton“, poves­teș­te pri­mul român ajuns la vola­nul Koe­ni­g­se­gg CCXS.

O zi isto­ri­că 

Citiți con­ti­nu­a­rea în ziuaconstanta.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele