Ajută, este comunitatea ta! Voluntarii Asociatiei ProActiv pentru Comunitate vor prelua cazurile în care cetățenii Mangaliei nu se pot deplasa, pentru a le rezolva

0
101

Aju­tă, este comu­ni­ta­tea ta! Volun­ta­rii Aso­ci­a­ti­ei ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te vor pre­lua cazu­ri­le în care cetă­țe­nii Man­ga­li­ei nu se pot depla­sa, pen­tru a le rezol­va. Aso­ci­a­tia ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te: Am decis să ne impli­căm!

Ca urma­re a acor­du­lui de cola­bo­ra­re înche­iat cu Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia, volun­ta­rii noș­tri vor pre­lua cazu­ri­le în care cetă­țe­nii Man­ga­li­ei nu se pot depla­sa, pen­tru a le rezol­va. Puteți să ape­lați la ei cu încre­de­re, sunt seri­oși și vă pot aju­ta, desi­gur în limi­ta acti­vi­tă­ți­lor pre­vă­zu­te de Ordo­nan­țe­le Mili­ta­re. 


Man­ga­lia News, 27.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele