Un adevărat campion şi un exemplu pentru noi toţi! Tiberiu Ușeriu a ajuns la finalul maratonului Yukon Arctic Ultra 2020, după aproape 500 de km parcurşi în 7 zile [VIDEO]

0
334

Un ade­vă­rat cam­pi­on şi un exem­plu pen­tru noi toţi! Tibe­riu Ușe­riu a ajuns la fina­lul mara­to­nu­lui Yukon Arc­tic Ultra 2020, după aproa­pe 500 de km par­cu­rşi în 7 zile. Feli­ci­tări, Tibi! Mulţu­mim!

Din cei 23 de atleţi care au înce­put cur­sa, doar 2 au par­curs între­gul tra­seu, elveţia­nul Fabian Imfeld ter­minând pe pri­mul loc. (TVR1).

Libertatea.ro: Tibi Ușe­riu a ter­mi­nat pe locul al doi­lea mara­to­nul Yukon Arc­tic Ultra. A par­curs 482 de km în aproa­pe 7 zile. Tibi Ușe­riu a ter­mi­nat pe locul al doi­lea mara­to­nul de la Polul Nord, Yukon Arc­tic Ultra, din Can­a­da. Spor­ti­vul român e pen­tru a doua oară la mara­ton și a aler­gat pes­te 300 de mile (482 de km) în 6 zile, 23 de ore și puțin pes­te 13 minu­te.

Tibi Ușe­riu a avut de îndu­rat tem­pe­ra­turi de ‑39 de gra­de Cel­si­us și s‑a con­frun­tat toa­tă com­pe­ti­ția cu pro­ble­me cu sto­ma­cul, ce nu i‑au per­mis să mănân­ce cum tre­bu­ie. Pe lân­gă asta, lip­sa echi­pa­men­te­lor potri­vi­te l‑a înce­ti­nit con­si­de­ra­bil.

Elve­ția­nul are rache­te de zăpa­dă, eu nu am”, aces­ta a fost prin­ci­pa­lul ele­ment care l‑a împie­di­cat pe Tibi să îl ajun­gă din urmă pe elve­ția­nul Fabian Imheld, care a câști­gat Yukon Arc­tic Ultra. Spor­ti­vul a poves­tit fami­li­ei că se afun­da în zăpa­da visco­li­tă până la genunchi. Tibi s‑a și rătă­cit la un moment dat: „La un moment dat m‑am pier­dut un pic, m‑am oprit, mi-am făcut un foc și am luat‑o pe un drum de al vână­to­ri­lor. Dar l‑am sunat pe Robert și mi‑a zis: Ce tot mergi îna­in­te și îna­poi. Du-te în față”, a poves­tit Tibi fami­li­ei lui într-un apel tele­fo­nic.

Este a doua oară când Tibi par­ti­ci­pă la ce este con­si­de­ra­tă cea mai dură cur­să din lume. În 2018, unui spor­tiv ita­li­an i‑au fost ampu­ta­te mem­bre­le din cau­za dege­ră­tu­ri­lor. De atunci, regu­li­le sunt mult mai dure și la cel mai mic semn de slă­bi­ciu­ne al vre­u­nui con­cu­rent, orga­ni­za­to­rii îl scot din cur­să.

Citeş­te întrea­ga şti­re: Tibi Ușe­riu a ter­mi­nat pe locul al doi­lea mara­to­nul Yukon Arc­tic Ultra. A par­curs 482 de km în aproa­pe 7 zile


Man­ga­lia News, 07.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply