Stagiu de arbitraj în KUNG-FU, la Mangalia

0
208

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE KUNG-FU

INVITAŢIE

Sta­giu de arbi­traj în KUNG-FU, la Man­ga­lia

În peri­oa­da 21–23.02.2020, la Casa Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia se va desfă­şu­ra un curs de arbi­traj în Kung-Fu şi exa­men de arbi­tru naţio­nal şi euro­pean. La curs pot să par­ti­ci­pe spor­tivi cu vîr­sta mini­mă 17 ani, instruc­tori, antre­nori şi arbi­tri. Cur­sul este obli­ga­to­riu pen­tru arbi­trii care doresc să par­ti­ci­pe la arbi­tra­je în acest an.

Pro­gram:

Vineri, 21.02.2020:
‑16.30–17.00: Sosi­rea par­ti­ci­panţi­lor.
‑17.00–20.00: Curs teo­re­tic.

Sîm­bă­tă 22.08.2020:
‑09.00–13.00: Curs teo­re­tic.
‑13.00–15.00: Pau­za de masă.
‑15.00–20.00: Curs teo­re­tic.

Dumi­ni­că 23.02.2020:
‑09.00–11.00: Curs prac­tic.
‑11.00–13.00: Exa­men de arbi­tru naţio­nal şi euro­pean.
‑13.00: Acor­da­rea diplo­me­lor de par­ti­ci­pa­re, înche­ie­rea cur­su­lui.

Con­di­ţii de par­ti­ci­pa­re:
1).Sportiv, instruc­tor, antre­nor şi arbi­tru mem­bru al unui club afi­li­at la Aso­ci­a­ţia Româ­nă de Kung-Fu.
2).Ţinuta este obli­ga­to­rie. Cos­tum de arbi­tru: pan­ta­lon lung, căma­şă albă, cra­va­tă albas­tră, pan­tofi negri, espa­dri­le negre.
3).Termen de înscri­e­re: 19.02.2020.

A trans­mis Flo­rin Ior­da­chi­oa­ia, Maes­tru Kung-Fu, 7 Duan.


Man­ga­lia News, Luni, 03.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele