Echipa ”Digitaliada” a Școlii Gimnaziale ”George Coșbuc” din 23 August a câștigat o TABLĂ SMART la concursul de profil

0
360

Valen­ti­na David: Mul­țu­mesc echi­pei Digi­ta­li­a­da, a Șco­lii Gim­na­zi­a­le ”Geor­ge Coș­buc” 23 August (Came­lia Nico­le­ta Ale­xan­dru, Ele­na-Moni­ca Ste­fan, Magda­le­na Iacob, Cris­ti­na Dra­goi, Valen­ti­na David) și celor­lal­te cadre didac­ti­ce care au con­tri­bu­it la câști­ga­rea con­cur­su­lui DIGITALIADA!

Prin voi si prin ele­vii pe care i‑ati coor­do­nat, Scoa­la Geor­ge Cos­buc este marea CASTIGATOARE a unei TABLE SMART!!!

Mul­tu­mim, Aygun Abi­bu­la, pen­tru sus­ti­ne­re!

Mul­țu­mim, DIGITALIADA!

NB: Doam­na prof. David Valen­ti­na, direc­tor adjunct, pro­fe­sor de româ­nă, a ajuns în 6 luni for­ma­tor Digi­ta­li­a­da, la nivel națio­nal (deși pro­iec­tul e spe­cial con­ce­put pen­tru Mate și INFO)! Feli­ci­tări maxi­me, dra­gă doam­nă pro­fe­soa­ră! Bra­vo, echi­pei de la 23 August!  


Man­ga­lia News, 19.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele