Poezie de iarnă — Lucian Ciuchiță

0
411

Poe­zie de iar­nă.

Anii picu­ră pes­te noi,
Aşa cum ful­gii se aştern pes­te omă­tul moa­le.
Mă simt ver­de, ca un brad de Cră­ciun,
Încăr­cat cu mul­te amin­tiri fru­moa­se…
Glo­buri albe, albas­tre şi roşii
Îmi împo­do­besc des­ti­nul de poves­te…
Scli­pesc ste­lu­ţe­le pe pie­lea şar­pe­lui de foc
Înco­lă­cit în jurul meu,
Simt căl­du­ra lor efe­me­ră şi aro­me­le
Pini­lor pier­du­ţi în săl­bă­ti­cia pădu­rii.
Mă simt Rege pen­tru o zi
Şi vă încă­l­zesc ini­mi­le pen­tru anii care vor veni.

 

Lucian Ciu­chi­ță, 5 ianu­a­rie 2020.


MNArti­co­le­le apă­ru­te sub sem­nă­tu­ra scri­i­to­ru­lui Lucian Ciu­chi­ță, redac­tor-cola­bo­ra­tor al coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, pot fi vizio­na­te AICI. Man­ga­lia News, 05.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply