Credincioşii o cinstesc astăzi pe Sfânta Tatiana

0
279

Astăzi, 12 ianu­a­rie, creș­ti­nii orto­do­cşi o cin­stesc pe Sfân­ta Muce­ni­ţă Tatia­na. Des­pre ea, cro­ni­ci­le spun că ar fi tră­it la Roma, în tim­pul împă­ra­tu­lui Ale­xan­dru Sever (223–235). Tatăl Sfin­tei Tatia­na a ocu­pat fun­cţii îna­l­te în admi­nis­tra­ţia roma­nă, deţinând în trei rân­duri fun­cţia de anti­pat.

Era bine­cre­din­cios cre­ş­tin şi temă­tor de Dum­ne­zeu, dar îşi păs­tra în tai­nă cre­dinţa cre­ş­ti­nă, per­se­cu­ţi­i­le împo­tri­va cre­ş­ti­ni­lor fiind frec­ven­te în impe­riu.

În cre­dinţa cre­ş­ti­nă a crescut‑o cu bună­cu­vi­inţă şi fri­că de Dum­ne­zeu şi pe fii­ca sa, Sfân­ta Tatia­na, care a ales să tră­i­as­că în dra­gos­te faţă de Hris­tos, rugân­du-se ziua şi noap­tea, ajutându‑i pe cei bol­navi şi nevo­ia­şi.

Pen­tru vir­tu­ţi­le ei, a fost alea­să în slu­j­ba de dia­co­ni­ţă a Bise­ri­cii din Roma. (cugetliber.ro).

La mulți ani, tutu­ror pri­e­te­ne­lor noas­tre cu nume­le sfânt de Tatia­na!


Man­ga­lia News, 12.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply