Bianca Bulai, Miss Telegenica — Miss Plaja 2019, donează pentru Australia jumătate din banii câștigați din vânzarea calendarelor și revistelor în care apare chipul ei!

0
958

Andre­ea Bian­ca Bulai, tână­ra din satul Arsa, comu­na Albești, care a câști­gat titlul de Miss Tele­ge­ni­ca, la Con­cur­sul Miss Pla­ja 2019, ne‑a anun­țat că a donat către Aus­tra­lia 600 de euro din banii făcuți din vân­za­rea de calen­da­re și revis­te în care apa­re și ea.

Bian­ca a decla­rat pen­tru Man­ga­lia News că ”va mai dona și 50% din vii­toa­re­le vân­zări pe care le va mai avea. Toți cei care doresc să o spri­ji­ne în acest gest de ome­nie, pot cum­pa­ra revis­te si calen­da­re Miss Pla­ja, pen­tru ca acești bani să le fie de folos celor afec­tați de incen­di­ie din Aus­tra­lia. Banii vor fi depuși în con­tul direct, des­chis pe Dona­te to the Bush­fi­re Disas­ter Appe­al. Și cole­ge­le mele, îndru­ma­te de dom­nul Manu­el Ker­many, vor face dona­ții pen­tru Aus­tra­lia. Revis­te­le și calen­da­re­le se găsesc la chi­oș­cu­ri­le de difu­za­re a pre­sei”.

MN: Bra­vo, Bian­ca! Ori­ce gest con­tea­ză! Aus­tra­lia are nevo­ie de noi, în momen­te­le aces­tea!


În video, Bian­ca Bulai, Miss Tele­ge­ni­ca — Miss Pla­ja 2019, h 1:03.40.


Man­ga­lia News, 08.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply