Evacuare uriașă în Italia – peste 50.000 de oameni evacuați din cauza unei bombe – trenurile și avioanele oprite

0
298

Eva­cu­a­re uri­a­șă în Ita­lia – pes­te 50.000 de oameni eva­cu­ați din cau­za unei bom­be – tre­nu­ri­le și avi­oa­ne­le opri­te.

Apro­xi­ma­tiv 54.000 de oameni au fost eva­cu­ați, dumi­ni­că, din Brin­di­si, în sudul Ita­li­ei, pen­tru a per­mi­te dez­a­mor­sa­rea unei bom­be bri­ta­ni­ce ce datea­ză, pro­ba­bil, din 1941, trans­mi­te The Guar­dian.

Bom­ba bri­ta­ni­că din cel de-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al a fost des­co­pe­ri­tă de mun­ci­tori, în tim­pul unor lucrări de refa­ce­re a unei săli de cine­ma.

Auto­ri­tă­ți­le au decis eva­cu­a­rea a pes­te 54.000 de locu­i­tori ai ora­șu­lui, pe o rază de 1.617 metri de unde a fost găsi­tă bom­ba, potri­vit The Guar­dian. Zia­rul ita­li­an Cor­ri­e­re del­la Sera a des­cris ope­ra­țiu­nea drept „cea mai mare eva­cu­a­re de acest gen din Ita­lia, de la sfârşi­tul răz­bo­i­u­lui”.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply