Domnul Mihai Luca, tatăl fraților Ionel, Gelu, Ciprian, Verginica și Lucian Luca, a trecut la cele veșnice… Odihnească-se‑n pace

0
1055

Ieri (vineri, n.r) după-ami­a­ză, a tre­cut la cele veș­ni­ce dom­nul Mihai Luca. La numai câte­va zile dis­tan­ță între cele ale lunii decem­brie de cea pe care a iubit‑o atât de mult, soția Tasia. Veș­ni­că și lumi­noa­să fie-le, împre­u­nă, pome­ni­rea! Proho­di­rea va avea loc mâi­ne, dumi­ni­că, 15 dec., la bise­ri­ca parohia­lă “Naș­te­rea Mai­cii Dom­nu­lui”, din Man­ga­lia. (Pre­ot, părin­te­le Nicu­șor Stroe).

Cor­pul defunc­tu­lui va fi depus azi, la ora 14:30, la cape­la Bise­ri­cii ”Sfân­tul Mina”, de unde va fi con­dus de către cei apro­pi­ați, mâi­ne, dumi­ni­că, 15 decem­brie, în jurul orei 14:00, spre Bise­ri­ca “Naș­te­rea Mai­cii Dom­nu­lui”, din Man­ga­lia, pen­tru Slu­j­ba de proho­di­re. Înmor­mân­ta­rea va avea loc mâi­ne, dumi­ni­că, la ora 14:30.

Mihai Luca a fost un mare spor­tiv în tine­re­țe. A prac­ti­cat lup­te și atle­tism. Arma­ta a făcut‑o la “Vână­to­rii de mun­te”. A lucrat în Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia și a fost unul din mem­brii fon­da­tori  ai Clu­bu­lui Spor­tiv Man­ga­lia. 

Sun­tem ală­tu­ri de fami­lia îndo­li­a­tă și le trans­mi­tem Sin­ce­re Con­do­lean­țe, fra­ți­lor Ionel, Gelu, Cipri­an, Ver­gi­ni­ca și Lucian Luca, pre­cum și tutu­ror celor apro­pi­ați. 

Odih­neas­că-se‑n pace, dom­nul Mihai Luca, ală­tu­ri de soția sa, Tasia.


Man­ga­lia News, 14.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply