DISPĂRUTĂ DE O SĂPTĂMÂNĂ! „Ajutați-mă să îmi găsesc fetița!”

0
534

O ado­les­cen­tă de 15 ani este dis­pă­ru­tă de mai bine de patru zile. Fami­lia a sesi­zat Poli­ția și a făcut un apel și pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re, pen­tru găsi­rea ei. 

Vă rog să mă aju­tați să îmi găsesc feti­ța, este dis­pă­ru­tă din data de 13 decem­brie, din Direc­ția Gene­ra­lă de Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ția Copi­lu­lui Con­stan­ța. De o săp­tămâ­nă, nici Poli­ția Con­stan­ța nu o găseș­te”, este ape­lul lan­sat de mama ado­les­cen­tei.

Mino­ra se numeș­te Isa­be­la Ilo­na Tudi­că, are 15 ani și jumă­ta­te, 1,65 metri înăl­ți­me, șate­nă și ochii căprui. (cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply