Diana Slav — Perlele turiștilor

0
284

Pro­ba­bil unii din­tre voi sti­ti deja ca de apro­xi­ma­tiv doi ani m‑am indrep­tat pro­fe­sio­nal catre dome­ni­ul turis­mu­lui. Daca pana acum cola­bo­ram punc­tu­al in tim­pul liber, eu lucrand timp de mai bine de 10 ani intr-un dome­niu teh­nic, in por­tul indus­tri­al, de la o pasiu­ne pen­tru isto­ria ora­su­lui, la hob­by, la part time job, aproa­pe, acum a deve­nit full time pro­ject.

Am accep­tat pro­vo­ca­rea de a pre­lua un depar­ta­ment de excur­sii de o zi, ceea ce pen­tru mine a venit ca o com­ple­ta­re la ceea ce faceam pana acum si o pro­vo­ca­re de fapt, un drum com­plet nou in care pot inva­ta foar­te mul­te si cre­ea foar­te mul­te lucruri. Dar des­pre cre­a­tii si lec­tii, poves­tim cu alta oca­zie.

Acum as fi vrut sa va dis­trez si pe voi cu cate­va dis­cu­tii une­ori amu­zan­te, une­ori halu­ci­nan­te, avu­te in peri­oa­da sezo­nu­lui, care m‑au facut sa inde­par­tez tele­fo­nul de la ure­che si sa imi recon­firm ca e chiar rea­la dis­cu­tia in des­fa­su­ra­re. Exact cum pos­tea­za anu­al eMAG un cla­sa­ment sim­pa­tic, cred că vă vor amu­za si aces­te cău­tări, între­bări, dile­me. Si sunt con­vin­sa că mai exis­tă diver­se vari­a­tii și din dome­ni­ul HoRe­Ca.

Ini­ti­al le gan­di­sem pe tipo­lo­gii: visa­to­ru’, cute­za­to­ru’, nes­ti­u­to­ru’, cer­ce­ta­to­ru’, opti­mis­tu’, pesi­mis­tu’. Pana la urma am decis ca une­le per­le intra in grup la cate­go­rii. Dar, astept ori­cand noi per­le si noi cate­go­rii.

CATEGORIASA NE PREZENTAM”:

CATEGORIALIMBA NOASTRA‑I O COMOARA…, UNII VIN SI O OMOARA…”

CATEGORIANU VA SUPARATINU MA SUPAR”:

CATEGORIAGEOGRAFIE SPATIALA”…, TOTUL ESTE RELATIV

CATEGORIANICIODATA SINGUR”:

Con­ti­nu­a­rea, AICI: dianaslav.ro/perlele-turistilor


Man­ga­lia News, 06.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply