Bună dimineața, la Moș Ajun și Cu bine, la Moș Crăciun!

0
489

Aho, Aho!

Pri­miți Colin­dul?

Am por­nit și noi a colin­da în Aju­nul Cră­ci­u­nu­lui și…

Vă mul­țu­mim pen­tru cli­pe­le petre­cu­te împre­u­nă în spa­ți­ul vir­tu­al și în acest an care se apro­pie de final.

Mul­țu­mi­ri­le noas­tre se adre­sea­ză tutu­ror vizi­ta­to­ri­lor site-ului www.mangalianews.ro și pri­e­te­ni­lor pagi­nii de fb Man­ga­lia News și gru­pu­ri­lor noas­tre de pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re, tutu­ror celor care și-au scris gân­du­ri­le sau ne-au ofe­rit foto­gra­fi­i­le și fil­me­le lor spre cuge­ta­re, întru mai bine, fru­mos și rațio­nal.

Vă dorim SĂRBĂTORI LUMINOASE ȘI FERICITE, în liniș­tea și pacea cămi­ne­lor dum­ne­a­voas­tră, lân­gă cei dragi!

LA MULȚI ANI, CU SĂNĂTATE ȘI BUCURII ÎN 2020!

Cu sti­mă deo­se­bi­tă,

Echi­pa Man­ga­lia News.

Noi umblăm a colin­da” – Gru­pul “Arde­a­lul”.Man­ga­lia News, Marți, 24 decem­brie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply