Programul întreruperilor de curent electric, săptămâna 18–24 noiembrie, în localitățile: Cumpăna, Vama Veche, Năvodari, Eforie Nord, Eforie Sud, Vâlcele, Coroana, Corbu, Ciocârlia de Sus, Pecineaga, Ovidiu și Constanța

0
371

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea, săp­tămâ­na 18–24 noiem­brie 2019. Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor după pro­gra­mul indi­cat mai jos.

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 18.11.2019 — 24.11.2019


Man­ga­lia News, 18.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply