Lucian Ciuchiță — Monada Rațiunii. Primul episod: Amintiri despre viitor și Pământ peste pământ

Pen­tru MELISSA THOMAS, ceva Spe­cial, într‑o zi Spe­cia­lă! ”Se inau­gu­rea­ză astăzi cana­lul de știri Bucu­­rești-Man­­ga­­­lia, chiar dacă ar fi mai nime­rit invers… Mă bucur pen­tru că am des­co­pe­rit niș­te oameni deo­se­biți și vă asi­gur de loia­li­ta­te și recu­noș­tin­ță. De fapt, sunt un om prin­tre oameni și îmi doresc să rămân așa… Cât des­pre liber­ta­tea de … Con­ti­nue rea­ding Lucian Ciu­chi­ță — Mona­da Rațiu­nii. Pri­mul epi­sod: Amin­tiri des­pre vii­tor și Pământ pes­te pământ