Klaus Werner Iohannis, reales Președinte al României pentru următorii cinci ani

0
339

Date­le son­da­ju­lui de tip exit-poll CURS-Avan­gar­de la ora 21.00 ara­tă că preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis s‑a impus în turul al doi­lea al ale­ge­ri­lor pre­zi­denţi­a­le, în faţa Viori­căi Dăn­ci­lă, la o dife­renţă foar­te mare.

Kla­us Iohan­nis a obţi­nut, potri­vit son­da­ju­lui, 64,8% din votu­ri­le expri­ma­te în ţară, iar Viori­ca Dăn­ci­lă, 35,2%.

După adă­u­ga­rea votu­ri­lor din dias­po­ra, sco­rul ar putea ajun­ge 67% la 33%.

Rezul­ta­te­le par­ți­a­le ofe­ri­te la ora 21.00, vala­bi­le pen­tru ora 19.30 şi rezul­ta­te­le fina­le de la ora 23.00, vala­bi­le pen­tru ora 21.00, nu cuprind și votu­ri­le veni­te din dias­po­ra. Aces­te voturi pot schim­ba pro­cen­te­le, cel mai pro­ba­bil în favoa­rea lui Kla­us Iohan­nis.

Exit-poll-ul CURS-Avan­gar­de a fost rea­li­zat cu pes­te 20.000 de inter­viuri față în față, în pes­te 400 de sec­ții, cu pes­te 500 de ope­ra­tori în teren. Mar­ja de eroa­re este de 2,5%. (stiripesurse.ro).

Exit poll Socio­pol. Kla­us Iohan­nis a câş­ti­gat a doi­lea man­dat pre­zi­denţi­al, potri­vit son­da­ju­lui exit-poll rea­li­zat de insti­tu­tul Socio­pol. Secţi­i­le de vota­re din ţară s‑au închis ofi­ci­al. Pre­zenţa la vot la ora 21.00 este de 49,87 la sută, pes­te 9 mili­oa­ne de români exer­ci­tân­du-şi drep­tul de vot, potri­vit date­lor Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral (BEC). În dias­po­ra, votul con­ti­nuă, până la ora 21.00 votând pes­te 900.000 de români.

Kla­us Iohan­nis a obţi­nut 67%, iar Viori­ca Dăn­ci­lă 33%. (romaniatv.net).


Man­ga­lia News, Luni, 25 noiem­brie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply