Decizia semnată de ministrul Educației. Sorin Mihai, noul inspector școlar general al ISJ Constanța

0
508

Minis­trul Edu­ca­ți­ei, Moni­ca Ani­sie, a decla­rat pen­tru ZIUA de Con­stan­ța că ieri sea­ra, a sem­nat numi­rea lui Sorin Mihai, în func­ția de inspec­tor șco­lar gene­ral al ISJ Con­stan­ța, după ce Petri­că Miu și‑a dat demi­sia.
 
Rea­min­tim că Petri­că Miu a demi­sio­nat joi, 7 noiem­brie a.c. din func­ția de inspec­tor șco­lar gene­ral al ISJ Con­stan­ța. Demi­sia i‑a fost accep­ta­tă de minis­trul Edu­ca­ți­ei, Moni­ca Ani­sie. Aces­ta a fost numit prin ordin de minis­tru pe 14 august a.c. 

Miu i‑a urmat la con­du­ce­rea ISJ, Gabrie­lei Buco­va­lă, căre­ia i se înche­ia­se man­da­tul.

Sorin Mihai este fost inspec­tor şco­lar adjunct în 2015, pro­fe­sor de lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă şi fost direc­tor la şcoa­la Gala Galac­tion din Man­ga­lia.

Va tre­bui să nor­ma­li­zăm situ­a­ția la ISJ Con­stan­ța, pen­tru a com­ple­ta echi­pa. Situ­a­ția tre­bu­ie nor­ma­li­za­tă la Inspec­to­rat, să cola­bo­răm bine în echi­pă, fără pre­siuni“, a decla­rat, pen­tru  ZIUA de Con­stan­ța, Sorin Mihai.

Decla­ra­ție de ave­re

Potri­vit ulti­mei decla­ra­ții de ave­re, depu­să în 2016, când a ocu­pat func­ția de inspec­tor șco­lar gene­ral adjunct la Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța, deți­ne un teren intra­vi­lan în Efo­rie Sud, dobân­dit în anul 2015, având supra­fa­ța de 522 mp.

De ase­me­nea, mai deți­ne două apar­ta­men­te în Man­ga­lia, dobân­di­te în 2007, res­pec­tiv 2013, având supra­fa­ța de 76,39 mp și 48,25 mp. In Efo­rie Sud mai deți­ne o casă de locu­it, cum­pă­ra­tă în 2015, în supra­fa­ță de 97 mp. Potri­vit decla­ra­ției de ave­re, deți­ne un auto­tu­rism mar­ca Peu­ge­ot 206+, fabri­cat în 2009. În 2015 a con­trac­tat un cre­dit la Alpha Bank Roma­nia SA, în valoa­re de 438.000 de lei, sca­dent în anul 2045.

În anul 2016, Mihai Sorin a decla­rat veni­turi de 29.065 de lei ca inspec­tor șco­lar gene­ral adjunct, 8.060 de lei, în cali­ta­te de con­si­li­er cabi­net minis­tru secre­tar de stat, la Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii Ști­in­ți­fi­ce, 18.089 de lei ca pro­fe­sor la Școa­la Gala Galac­tion și 4.801 lei, ca mana­ger apro­vi­zio­na­re la Sca­dt SA din Sla­ti­na. Soția a avut veni­turi de 69.600 de lei, ca medic la Com­plex Bal­near și de Recu­pe­ra­re CAA „Cor­po­re Sano” Techir­ghi­ol, 3.992 de lei de la SC Como Son­cul­ting SRL și 6.400 de lei de la Școa­la Pos­tli­cea­lă Henri Coan­dă din Man­ga­lia, ca pro­fe­sor. De ase­me­nea, soții Mihai au înca­sat 6.000 de lei din închi­ri­e­rea unui apar­ta­ment.


Man­ga­lia News, 14.11.2019. sur­sa: ZIUA de Con­stan­ta.  


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele