Clasamentul prezidențiabililor, reieșit din voturile exprimate de cititorii Mangalia News în sondajul nostru ad-hoc

0
241

« Cla­sa­men­tul pre­zi­den­ți­a­bi­li­lor »

Iată care este cla­sa­men­tul ce reie­se din votu­ri­le expri­ma­te de citi­to­rii coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, în peri­oa­da 20.10.2019, ora 00.33 — 07.11.2019, ora 23.59:

 

La între­ba­rea: ”Cu cine veți vota în pri­mul tur de scru­tin, la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le de anul aces­ta?”, au răs­puns 249 de citi­tori care au și votat, din cei 555 care au citit arti­co­lul direct pe site și din­tre cei 1.758, care au vizu­a­li­zat mesa­jul pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

Situ­a­ția votu­ri­lor în son­da­jul Man­ga­lia News este aceas­ta:

 • Dan Bar­na — Ali­anţa USR PLUS (42%, 104 Votes);
 • Kla­us Iohan­nis — PNL (22%, 56 Votes);
 • Viori­ca Dăn­ci­lă — PSD (9%, 21 Votes);
 • Theo­dor Pale­o­lo­gu — PMP (8%, 20 Votes);
 • Ramo­na-Ioa­na Bru­yn­se­els — Par­ti­dul Pute­rii Uma­nis­te (6%, 14 Votes);
 • Cu nici­u­nul. (4%, 11 Votes);
 • Mir­cea Dia­co­nu — Ali­anţa „Un OM”, for­ma­tă din ALDE şi PRO Româ­nia (4%, 11 Votes);
 • Ale­xan­dru Cum­pă­na­şu — can­di­dat inde­pen­dent (3%, 8 Votes);
 • Vio­rel Cata­ra­mă — Dreap­ta Libe­ra­lă (1%, 3 Votes);
 • Cătă­lin Sorin Ivan — Par­ti­dul Alter­na­ti­va Pen­tru Dem­ni­ta­te Naţio­na­lă (0%, 1 Votes);
 • Kele­men Hunor — UDMR (0%, 0 Votes);
 • Bogdan Dra­goş Aure­liu Mari­an Sta­no­e­vici — can­di­dat inde­pen­dent (0%, 0 Votes);
 • John Ion Banu — Par­ti­dul Naţiu­nea Româ­nă (0%, 0 Votes);
 • Sebas­ti­an Con­stan­tin Popes­cu – Par­ti­dul Noua Româ­nie (0%, 0 Votes);
 • Ninel Peia — Par­ti­dul Nea­mul Româ­nesc (0%, 0 Votes).

Total Voturi: 249.

SONDAJ. Cu cine veți vota în pri­mul tur de scru­tin la Pre­zi­den­ți­a­le?

Le mul­țu­mim, pe aceas­tă cale, citi­to­ri­lor con­sec­venți ai coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News și le urăm SUCCES can­di­da­ți­lor situ­ați pe pri­me­le locuri. Să câști­ge cei mai buni și să ne reve­dem cu bine în turul doi! Săp­tămâ­na vii­toa­re vom publi­ca un nou son­daj.


Man­ga­lia News, Vineri, 08.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele