‎Arca TV‎: Festivalul Românesc din Houston, o tradiție a comunității inimoase de români din jurul bisericii Sfânta Maria Magdalena [VIDEO]

0
428

Arca TV: Fes­ti­va­lul Româ­nesc din Hous­ton, o tra­di­ție a comu­ni­tă­ții ini­moa­se de români, s‑a bucu­rat de pre­zen­ța tru­pei Vox Maris din Chi­ca­go dar și a unui număr record de par­ti­ci­panți de toa­te vâr­ste­le. Urmă­riți un repor­taj des­pre comu­ni­ta­tea româ­neas­că din jurul bise­ri­cii Sfân­ta Maria Magda­le­na din Hous­ton și des­pre cum încear­că româ­nii să păs­tre­ze tra­di­ți­i­le și obi­ce­iu­ri­le româ­nești, în acest colț de lume.


Man­ga­lia News este par­te­ner media în Pro­iec­tul ARCA TV, Hous­ton, Texas, USA, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, încă de la lan­sa­re. (Arti­co­le­le des­pre Arca TV, publi­ca­te de Man­ga­lia News, pot fi vizu­a­li­za­te AICI).


Man­ga­lia News, 09.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply