TÂRGUL DE TOAMNĂ — MANGALIA, 9–13 OCTOMBRIE [Galerie FOTO]

0
1026

TÂRGUL DE TOAMNĂ — MANGALIA, 9–13 octom­brie, pe pla­to­ul de la IGAF.

În fie­ca­re zi de târg, pe sce­na exte­ri­oa­ră a Casei de Cul­tu­ră, înce­pând cu ore­le 16:00, vor între­ți­ne atmosfe­ra cu muzi­că popu­la­ră și de petre­ce­re, artiști locali și ansam­bluri fol­clori­ce.

Joi, 10 octom­brie, pen­tru toți cei pre­zenți la eve­ni­ment, va sus­ți­ne un reci­tal fol­cloric îndră­gi­ta inter­pre­tă Brân­du­șa Coval­ciuc Cio­ba­nu.

Zile­le Toam­nei – Târ­gul recol­te­lor de sezon, la Man­ga­lia, în peri­oa­da 9–13 octom­brie


Man­ga­lia News, Mier­curi, 9 octom­brie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply