Impresionant Târg al Toamnei, organizat de Grădinița nr.3 Mangalia [galerie FOTO]

0
820

Impre­sio­nant Târg al Toam­nei, orga­ni­zat de Gră­di­ni­ța nr.3 Man­ga­lia.

Deve­nit deja o tra­di­ție, aces­ta a adu­nat mulți copii și părinți, în cur­tea gră­di­ni­ței. Aceștia au fost feri­ciți să-și expu­nă și să vân­dă pro­du­se­le pro­prii, fru­mos amba­la­te și aran­ja­te.

Sopul orga­ni­za­rii eve­ni­men­tu­lui de anul aces­ta a fost achi­zi­țio­na­rea de mate­ri­a­le edu­ca­țio­na­le nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii în con­di­ții opti­me a acti­vi­tă­ți­lor instruc­tiv edu­ca­ti­ve. 


Man­ga­lia News, 18.10.2019. (A trans­mis prof. înv. pri­mar Cătă­li­na Dim­cea).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply