Dacă vreţi să vă înscrieţi la Loteria vizelor DV-2021, nu uitaţi! ✅ Participarea este gratuită! ❗️Nu oferiţi bani persoanelor care vă promit înscrierea sau câştigarea loteriei!

0
231

Dacă vreţi să vă înscri­eţi la Lote­ria vize­lor DV-2021, nu uita­ţi!

✅ Par­ti­ci­pa­rea este gra­tu­i­tă! ❗️Nu ofe­ri­ţi bani per­soa­ne­lor care vă pro­mit înscri­e­rea sau câş­ti­ga­rea lote­ri­ei!

Noua cerin­ță a pro­gra­mu­lui: Par­ti­ci­pan­tul prin­ci­pal tre­bu­ie să trea­că pe cere­rea de înre­gis­tra­re date­le din pașa­por­tul curent și vala­bil — usvisas.state.gov/dv/instructions.

Mult suc­ces! 😉

U.S. Emba­s­sy Bucha­rest.


Pre­lu­a­re Man­ga­lia News, 17.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply