Alimente donate mai multor familii și persoane nevoiaşe din oraşul Mangalia, în urma Târgului de toamnă organizat de Școala Sf. Andrei

0
312

Luni, repre­zen­tanți ai Direc­ți­ei de Asis­ten­ță Soci­a­lă și ai Șco­lii ”Sf. Andrei” Man­ga­lia au ofe­rit mai mul­tor fami­lii și per­soa­ne nevo­ia­şe din ora­şul nos­tru, pache­te cu ali­men­te dona­te în urma Târ­gu­lui de toam­nă orga­ni­zat de Școa­la Sf. Andrei. Pache­te­le cu con­ser­ve de iar­nă, pre­gă­ti­te de părin­ții ele­vi­lor, cu aju­to­rul cadre­lor didac­ti­ce, au fost dis­tri­bu­i­te per­soa­ne­lor cu o situ­a­ție mate­ria­lă pre­ca­ră.

Feli­ci­tări, tutu­ror celor impli­cați în ast­fel de pro­iec­te uma­ni­ta­re, con­du­ce­rii insti­tu­ți­ei, copi­i­lor și părin­ți­lor aces­to­ra! Pri­mă­ria Man­ga­lia sus­ți­ne în con­ti­nu­a­re pro­iec­te­le dema­ra­te în acest scop de către toa­te insti­tu­ți­i­le de învă­țământ din loca­li­ta­te. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, 30.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply