Marfă nedeclarată, indisponibilizată de poliţişti în portul Constanţa Sud Agigea

0
248

Poli­ţi­ş­tii con­stăn­țeni au ridi­cat pes­te 700 de unel­te elec­tri­ce , în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 11.500 de lei.

La data de 10 sep­tem­brie a.c., poli­ţi­ş­tii Ser­vi­ci­u­lui de Poli­ţie Trans­por­turi Mari­ti­me, împre­u­nă cu spe­cia­liști din cadrul Biro­u­lui Vamal de Fron­ti­e­ră Con­stanţa Sud, au veri­fi­cat, în por­tul Con­stanţa Sud Agi­gea, un con­tai­ner sosit din Chi­na, având ca des­ti­na­tar o soci­e­ta­te comer­ci­a­lă din Bucu­rești.

În urma con­tro­lu­lui con­tai­ne­ru­lui, poli­ţi­ş­tii au des­co­pe­rit 711 unel­te elec­tri­ce (bor­ma­șini, poli­zoa­re unghiu­la­re, dis­curi de tăi­at), bunuri în plus față de cele decla­ra­te la auto­ri­ta­tea vama­lă.

Bunu­ri­le, în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 11.500 de lei, au fost ridi­ca­te în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor.

În cau­ză, s‑a întoc­mit dosar penal sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de folo­si­re de docu­men­te nere­a­le la auto­ri­ta­tea vama­lă.

Cer­ce­tă­ri­le con­ti­nuă, pen­tru sta­bi­li­rea între­gii acti­vi­tăți infrac­țio­na­le.


Man­ga­lia News, 11.09.2019. (IPJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele