Galați: ”Palatul Comisiei Europene a Dunării, Biblioteca și comorile ei”, eveniment dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului

0
318

Cu oca­zia Zile­lor Euro­pe­ne ale Patri­mo­ni­u­lui, sâm­bă­tă, 14 sep­tem­brie, ora 11.00, Con­si­li­ul Jude­țean Galați și Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă ”V.A. Ure­chia” Galați orga­ni­zea­ză un eve­ni­ment inti­tu­lat ”Pala­tul Comi­si­ei Euro­pe­ne a Dună­rii, Bibli­o­te­ca și como­ri­le ei”.

Aso­ci­a­ția ”Galați, ora­șul meu”, par­te­ner în pro­iect, va pre­zen­ta o expo­zi­ție de cărți poș­ta­le din colec­ți­i­le per­so­na­le ale domni­lor Ilie Negrea și Cos­tel V. Ghe­or­ghiu, cu tema ”Comi­sia Euro­pea­nă a Dună­rii la Galați și Suli­na”.

În cadrul eve­ni­men­tu­lui, va fi orga­ni­zat un tur ghi­dat prin inte­ri­o­rul clă­di­rii și vor fi pre­zen­ta­te ser­vi­ci­i­le ofe­ri­te de Bibli­o­te­că. Tot­o­da­tă, va fi orga­ni­zat și un joc exte­ri­or, res­pec­tiv o vână­toa­re de comori.

A trans­mis Bogdan-Radu Brîn­zan, cores­pon­dent volun­tar Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 13.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele