Enel întrerupe curentul electric la Pecineaga și la Arsa

0
184

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea, 23–29 sep­tem­brie 2019. Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor după pro­gra­mul indi­cat mai jos.

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 23.09.2019 — 29.09.2019

Mier­curi, 25 Sep­tem­brie 2019:

Comu­na Peci­nea­ga, cu stra­zi­le: Nico­lae Ior­ga, Nico­lae Titu­les­cu, Vana­tori, Mihai Emi­ne­scu, Nico­lae Bal­ces­cu, Ioan Sla­vici, Ion Minu­les­cu, ale­ea Tran­da­fi­ru­lui, Nar­ci­sei, Zam­bi­lei, Lil­i­a­cu­lui şi Spe­ran­tei – între­ru­pe­re tota­lă, între ore­le 08:30 — 16:30.

Joi, 26 Sep­tem­brie 2019:

Loca­li­ta­tea Arsa — între­ru­pe­re tota­lă, 08:30 — 16:30;

Vineri, 27 Sep­tem­brie 2019:

Loca­li­ta­tea Arsa — între­ru­pe­re tota­lă, 08:30 — 16:30.


Man­ga­lia News, 23.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele