Diana Buzoianu: Mi-am mai împlinit un vis — să înnoptez pe Stânca Lupului, culegând stele căzătoare din galaxii implozive, așteptând razele unui soare timid de început de toamnă… [VIDEO]

0
283

Dia­na Buzo­ia­nu: Mi-am mai împli­nit un vis — să înnop­tez pe Stân­ca Lupu­lui, cule­gând ste­le căză­toa­re din gala­xii implo­zi­ve, aștep­tând raze­le unui soa­re timid de înce­put de toam­nă… S‑a întâm­plat când mă aștep­tam cel mai puțin, într‑o sea­ră cu o cea­ță de o tăiai cu cuți­tul… Poves­tea con­ti­nuă.

I have ful­fi­l­led one of my dreams: to spend the night on the Wol­f’s Rock, col­lec­ting stars from implo­ding gala­xies, wai­ting for the rays of an ear­ly autumn sun. It happe­ned when i least expec­ted… one deep foggy eve­ning… The sto­ry con­ti­nu­es.

 

Alte arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, cu super­be mate­ri­a­le Foto/Video ofe­ri­te de Dia­na Buzo­ia­nu, pasio­na­tă artis­tă a ima­gi­nii, puteți vizio­na AICI.


Man­ga­lia News, 02.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply