E — Distribuţie Dobrogea întrerupe curentul electric în mai multe localități, pentru lucrări de reparații și întreținere. Iată Programul întreruperilor pentru întreaga regiune Dobrogea

0
373

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea, care aco­pe­ră jude­țe­le Călă­rași, Con­stan­ta, Ialo­mi­ța și Tul­cea, în săp­tămâ­na 19 — 25 august 2019.

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor după pro­gra­mul indi­cat mai jos.

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 19.08.2019 — 25.08.2019


Man­ga­lia News, 19.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply