Campioanele noastre, pregătite pentru Turneul International de Lupte de la București. La categoria 55 kg, Ana Andreea Beatrice, din Mangalia!

0
625

Fede­ra­tia Roma­na de Lup­te (FRL): Cam­pi­oa­ne­le noas­tre, pre­gă­ti­te pen­tru Tur­ne­ul Inter­na­tio­nal de Lup­te de la Bucu­res­ti. La cate­go­ria 55 kg, Ana Andre­ea Bea­tri­ce, din Man­ga­lia!

Cam­pi­o­nii Româ­ni­ei își tes­tea­ză din nou for­țe­le, de data aceas­ta pe sal­te­le­le de la Bucu­rești! Seni­oa­re­le care și-au adju­de­cat titlul de Cam­pi­oa­ne Națio­na­le 2019, sunt gata să lup­te cu toa­te for­țe­le la Tur­ne­ul Inter­na­tio­nal “Ion Cor­nia­nu & Ladi­slau Simon”, ce se va des­fă­șu­ra la sfâr­și­tul aces­tei săp­tămâni (2–4 august).

Vă aștep­tăm la Sala Poli­va­len­tă, să‑i sus­ți­nem pe spor­tivi! 💪🇷🇴🤼‍♀️🥇🏆 LIKE&SHARE.


Man­ga­lia News, 30.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele