Brusturele — Buruiana Care Vindecă Tot [VIDEO]

0
1129

Brus­tu­re­le — Buru­ia­na Care Vin­de­că Tot.

Se spu­ne că, atunci când ne îmbol­nă­vim, Dum­ne­zeu ne tri­mi­te în cur­tea casei sau în jurul ei și plan­te­le de leac nece­sa­re vin­de­că­rii.

Anul aces­ta am obser­vat mul­te plan­te de brus­tu­re în jurul casei mele. Sti­am ca brus­tu­re­le vin­de­ca dure­ri­le reu­ma­tism­sle, dureri arti­cu­la­re care nu cedea­za usor, spon­di­lo­za cer­vi­ca­la si mul­te alte dureri ale oase­lor. Am scris cân­d­va des­pre aces­te bene­fi­cii ale brus­tu­re­lui. Stiu că aju­tă la rege­ne­ra­rea păru­lui capu­lui și ii dă o stră­lu­ci­re apar­te. Cred că brus­tu­re­le vin­de­că mult mai mul­te boli… Curi­oa­să, am încer­cat să mă întreb: ”La ce este bună aceas­tă plan­tă?”

Am cău­tat și am găsit mul­te răs­pun­suri: „Pe lân­gă pro­pri­e­tă­ţi­le sale cura­ti­ve de necon­tes­tat, rădă­ci­na de brus­tu­re este con­si­de­ra­tă una din­tre cele mai sigu­re plan­te pen­tru sănă­ta­te, întru­cât până în pre­zent nu s‑au des­co­pe­rit efec­te secun­da­re ale aces­te­ia în orga­nism”. (relaxare.wordpress.com).

Rea­li­za­tor: Cla­u­dia Mesea Paras­chi­ves­cu. Genul: Film Docu­men­tar. Agen­da Ta De Sana­ta­te este un canal care vă fur­ni­zea­ză infor­ma­ții uti­le pen­tru o via­ță fru­moa­să și pli­nă de ener­gie. Vizio­na­re pla­cu­tă! (Sur­sa Video: Agen­da Ta De Sana­ta­te).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele